Tipus de competčncia professional Titulació mínima exigida Accés directe a la competčncia professional Accés directe a examen Duració curs (hores)
Reparador/a d'instal·lacions petrolíferes (RP) (RP)
Per comprovar titulacions de FP i certificats de professionalitat (formació ocupacional)veure: http://infonorma.gencat.cat/agen_insta.html No No  
veure:http://infonorma.gencat.cat/agen_insta.html 125

<< Tornar