Tipus de competència professional Titulació mínima exigida Accés directe a la competència professional Accés directe a examen Duració curs (hores)
Instal·lador/a Elèctric/a (IE)
Categoria Bàsica
Per comprovar titulacions de FP i certificats de professionalitat (formació ocupacional)veure: http://infonorma.gencat.cat/agen_insta.html Si No  
Instal·lador/a Elèctric/a (IE)
Categoria Especialista
Per comprovar titulacions de FP i certificats de professionalitat (formació ocupacional)veure: http://infonorma.gencat.cat/agen_insta.html No No  
Instal·lador/a de Gas (IG)
Categoria A
Per comprovar titulacions de FP i certificats de professionalitat (formació ocupacional)veure: http://infonorma.gencat.cat/agen_insta.html No No  
veure:http://infonorma.gencat.cat/agen_insta.html 120
Instal·lador/a de Gas (IG)
Categoria B
Per comprovar certificats de professionalitat (formació ocupacional)veure: http://infonorma.gencat.cat/agen_insta.html No No  
veure:http://infonorma.gencat.cat/agen_insta.html 320
veure:http://infonorma.gencat.cat/agen_insta.html 220
veure:http://infonorma.gencat.cat/agen_insta.html 120
Instal·lador/a de Gas (IG)
Categoria C
Per comprovar titulacions de FP i certificats de professionalitat (formació ocupacional)veure: http://infonorma.gencat.cat/agen_insta.html No No  
veure:http://infonorma.gencat.cat/agen_insta.html 200
veure:http://infonorma.gencat.cat/agen_insta.html 100
Vigilant miner/a (VM)
Experiència pràctica d'almenys 5 anys certificada per una empresa minera i certificat de primers auxilis i socorrisme No Si  
Instal·lador/a elèctric/a miner/a (IEM)
Cicle formatiu de grau mitjà en branca elèctrica No Si  
Experiència de dos anys en treballs electrotècnics en interior de mina, certificada per una empresa minera.  
Maquinistes d`extracció i de plans inclinats (MEPI)
Carnet de conduir o certificat del Servei de Prevenció o Mèdic oficial on s¿indiqui la suficient capacitat psico-física pel maneig de la maquinària minera de la qual es vol obtenir el carnet; i experiència certificada per una empresa minera en el maneig de la maquinària per a la qual se sol·licita el carnet. No Si  
Conductor/a i maquinista tot tipus vehicles d'interior (CMI)
Carnet de conduir o certificat del Servei de Prevenció o Mèdic oficial on s¿indiqui la suficient capacitat psico-física pel maneig de la maquinària minera de la qual es vol obtenir el carnet; i experiència certificada per una empresa minera en el maneig de la maquinària per a la qual se sol·licita el carnet. No Si  
Operador/a de grua mòbil autopropulsada (OGMA)
Categoria A
veure:http://infonorma.gencat.cat/agen_insta.html No No 300
Operador/a de grua mòbil autopropulsada (OGMA)
Categoria B
veure:http://infonorma.gencat.cat/agen_insta.html No No 450
veure:http://infonorma.gencat.cat/agen_insta.html 150
Operador/a de grua mòbil autopropulsada (OGMA)
Estibadors Portuaris
veure:http://infonorma.gencat.cat/agen_insta.html No No 300
Operador/a de grua torre (OGRT)
veure:http://infonorma.gencat.cat/agen_insta.html No No 200
Instal·lador/a d'instal·lacions petrolíferes (IP-1) (IP1)
veure:http://infonorma.gencat.cat/agen_insta.html No No 100
Per comprovar titulacions de FP i certificats de professionalitat (formació ocupacional)veure: http://infonorma.gencat.cat/agen_insta.html Si    
Instal·lador/a d'instal·lacions petrolíferes (IP-2) (IP2)
veure:http://infonorma.gencat.cat/agen_insta.html No No 170
Per comprovar titulacions de FP i certificats de professionalitat (formació ocupacional)veure: http://infonorma.gencat.cat/agen_insta.html Si    
Reparador/a d'instal·lacions petrolíferes (RP) (RP)
Per comprovar titulacions de FP i certificats de professionalitat (formació ocupacional)veure: http://infonorma.gencat.cat/agen_insta.html No No  
veure:http://infonorma.gencat.cat/agen_insta.html 125
Conductor/a de maquinària mòbil (vehicle pesant) (CMMP)
Carnet de conduir o certificat del Servei de Prevenció o Mèdic oficial on s¿indiqui la suficient capacitat psico-física pel maneig de la maquinària minera de la qual es vol obtenir el carnet; i experiència certificada per una empresa minera en el maneig de la maquinària per a la qual se sol·licita el carnet. No Si  
Conductor/a de maquinària mòbil (carretó elevador) (CMME)
Carnet de conduir o certificat del Servei de Prevenció o Mèdic oficial on s¿indiqui la suficient capacitat psico-física pel maneig de la maquinària minera de la qual es vol obtenir el carnet; i experiència certificada per una empresa minera en el maneig de la maquinària per a la qual se sol·licita el carnet. No Si  
Instal·lador/a-mantenidor/a d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (ITE)
Per comprovar titulacions de FP i certificats de professionalitat (formació ocupacional)veure: http://infonorma.gencat.cat/agen_insta.html No No  
veure:http://infonorma.gencat.cat/agen_insta.html 450
Conductor de maquinària mòbil (plataforma elevadora) (CMMPE)
Carnet de conduir o certificat del Servei de Prevenció o Mèdic oficial on s¿indiqui la suficient capacitat psico-física pel maneig de la maquinària minera de la qual es vol obtenir el carnet; i experiència certificada per una empresa minera en el maneig de la maquinària per a la qual se sol·licita el carnet. No Si  
Operador/a Industrial de Calderes (OIC)
Per comprovar titulacions de FP i certificats de professionalitat (formació ocupacional)veure: http://infonorma.gencat.cat/agen_insta.html No No  
veure:http://infonorma.gencat.cat/agen_insta.html 50
CERT. RECUPERACIÓ HEXAFLUORUR SOFRE EQUIPS COMMUTACIÓ AT (CGFLF)
veure:http://infonorma.gencat.cat/agen_insta.html No No 18
CERT. QUALSEVOL CÀRREGA REFRIGERANTS FLUORATS (CGFL)
veure:http://infonorma.gencat.cat/agen_insta.html No No 120
veure:http://infonorma.gencat.cat/agen_insta.html 90
veure:http://infonorma.gencat.cat/agen_insta.html 30
Per comprovar titulacions de FP i certificats de professionalitat (formació ocupacional)veure: http://infonorma.gencat.cat/agen_insta.html Si   90
CERT. CÀRREGA < a 3kg REFRIGERANTS FLUORATS (CGFLA)
Per comprovar titulacions de FP i certificats de professionalitat (formació ocupacional)veure: http://infonorma.gencat.cat/agen_insta.html No No 320
Per comprovar titulacions de FP i certificats de professionalitat (formació ocupacional)veure: http://infonorma.gencat.cat/agen_insta.html 110
Per comprovar titulacions de FP i certificats de professionalitat (formació ocupacional)veure: http://infonorma.gencat.cat/agen_insta.html 30
veure:http://infonorma.gencat.cat/agen_insta.html Si   6
CERT. EQUIPS TRANSPORT MERCADERIES < 3KG REFRIG. FLUORAT (CGFLB)
Per comprovar titulacions de FP i certificats de professionalitat (formació ocupacional)veure: http://infonorma.gencat.cat/agen_insta.html No No 30
CERT. MANIPULACIÓ REFRIG. FLUORATS EN VEHICLES (CGFLC)
Per comprovar titulacions de FP i certificats de professionalitat (formació ocupacional)veure: http://infonorma.gencat.cat/agen_insta.html No No 44
veure:http://infonorma.gencat.cat/agen_insta.html Si    
CERT. INCENDIS GASOS FLUORATS (CGFLD)
Per comprovar titulacions de FP i certificats de professionalitat (formació ocupacional)veure: http://infonorma.gencat.cat/agen_insta.html No No 18
CERT. MANIPULACIÓ DISSOLVENTS I EQUIPS AMB GASOS FLUORATS (CGFLE)
Per comprovar titulacions de FP i certificats de professionalitat (formació ocupacional)veure: http://infonorma.gencat.cat/agen_insta.html No No 11
CONDUCTOR/A MAQUI. TRANS. PERSONAL MINES (CMITP)
Carnet de conduir o certificat del Servei de Prevenció o Mèdic oficial on s¿indiqui la suficient capacitat psico-física pel maneig de la maquinària minera de la qual es vol obtenir el carnet; i experiència certificada per una empresa minera en el maneig de la maquinària per a la qual se sol·licita el carnet. No Si  
Professional frigorista (PF)
Per comprovar titulacions de FP i certificats de professionalitat (formació ocupacional)veure: http://infonorma.gencat.cat/agen_insta.html No No  
veure:http://infonorma.gencat.cat/agen_insta.html 300
veure:http://infonorma.gencat.cat/agen_insta.html 180

<< Tornar